Amikor a blogomat indítottam az volt a célom, hogy betekintést nyújtsak a csoportom életébe, napi munkámba.
Segítséget adjak óvónőknek, akik még kezdők és szükségük van egy kis "mankóra", szülőknek, akik szívesen olvasnak nevelésről, problémákról, megoldási lehetőségekről.

Közben teltek az évek és 40 év után a pályám végéhez értem. A mozgalmas évek után nagy lett a „csend” körülöttem, annak ellenére, hogy továbbra is figyelemmel kísértem az óvodai élet változásait. Akkor határoztam el, hogy folytatom a blog írását és az évek alatt összegyűjtött tapasztalataimat, ötleteket megosztom az érdeklődőkkel.

Örülnék, ha a nézelődés mellett az észrevételeiteket is leírnátok.


Rendszeres olvasók

2011. ápr. 30.

Pektor Gabriella mozgásfejlesztő programja

PEK-TORNA                                      A mozgásfejlesztő program megalkotója Pektor Gabriella – tanító, gyógytestnevelő, sportrekreáció edző.
A tanfolyamát 2005-ben végeztük el és azóta e program szerint dolgozunk. A mozgást kiemelt feladatnak tartjuk óvodánkban.

Miért a mozgásra fektetjük a legnagyobb hangsúlyt?
Mert, minden szülő, (mi is)  azt szeretné, hogy a gyermeke okos, értelmes, kiegyensúlyozott, vidám, talpraesett emberré váljon. Ehhez az idegrendszerét kell fejleszteni. Ennek pedig ősidők óta a leghatékonyabb módszere a mozgás.

Törekszünk arra, hogy minden gyermek nap, mint nap részesüljön a mozgás örömében. Célunk a komplex fejlesztés mozgásos tevékenységeken keresztül, mely alapja az egészség megőrzésének, a testi-lelki harmónia kialakulásának.

Komplex fejlesztésen értjük:

  • Testi nevelés
Napjainkban a rohanó életforma, a megváltozott életkörülmények hatására egyre több a lábstatikai rendellenességekkel, tartáshibákkal,  kezdődő mellkasi és gerinc deformitásokkal küzdő gyermek, már óvodás korban is. Nevelési programunkban elsődleges a megelőzés, melyet a mozgásfejlesztő program mozgásanyagával valósítunk meg.

  • Értelmi nevelés
A mozgás segíti az értelmi képességek fejlődését is: figyelem, emlékezet, gondolkodás stb. Erősíti a gyermekek cselekvő és feladatmegoldó képességeit, a térben és időben történő tájékozódást, a helyzetfelismerést. Minden gyermek más, éppen ezért más fejlesztést igényel. Olyan játékos mozgásanyagokat gyakorolhatnak a gyerekek (akár személyre szabottan), melyek eredményeképpen magabiztosan vesznek részt vizuális, matematikai, irodalmi, zenei, környezeti nevelés feladatainak megoldásában. A mozgás, a játék nem csak öröm a gyermekek számára, hanem a sok ismétlés hatására fejlődik a „buksijuk”, az idegrendszerük. Mi felnőttek pedig tudjuk, hogy ezzel az iskolai életre is felkészítjük őket, hiszen, ha fejlődik a ritmusérzékük, ez segíti majd a szótagolást, a térérzékelés az írást, a szemmozgás az olvasást.

  • Érzelmi nevelés
Óvodánkban az érzelmi nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk. A gyermekek örömmel használják a mozgásfejlesztő eszközöket: Thera-Band labdák, Over-Ball labdák, finommozgást segítő játékok, kötelek stb.
A közös tevékenységekben fejlődnek a társas kapcsolatok, az egymáshoz való alkalmazkodás képessége. Így válnak egymásra odafigyelő, vidám, aktív, nyitott, érzelmileg kiegyensúlyozott gyermekekké.

A Pek-torna mozgásfejlesztő program összetevői:

  • Alapgyakorlatok
  • Nagylabda gyakorlatok
  • Lábtorna
  • Masszírozás
  • Finommozgást fejlesztő gyakorlatok
  • És a hozzájuk kapcsolódó játékok

A program ismereteit, (mozgásterápia, fejlesztőpedagógia, gyógytestnevelés, gondolkodtató testnevelés) beépítettük mind a testnevelés foglalkozások anyagába, mind pedig a szabad mozgás lehetőségeinek sorába. Valamennyi csoportban, minden nap a program más-más tevékenységi területe jelenik meg.


2011. ápr. 15.

Finommozgás


 A 3-6 éves gyermek lételeme a mozgás, csúszás, mászás, ugrás, futás játékos keretek között. Csoportunkban nem csak a nagymozgásos játékok kedvelik a gyerekek, hanem a finommozgást fejlesztő játékok is.
Két újabb játékot készítettünk:

1. Kroko etetés. A krokodil fejeket tojástartóból készítettük. Feladat: csipesszel ételt (apróra vágott szivacsot) rakni a krokó szájába.2. Béka és legyecske. Papírtálcát használtunk a készítéshez. Feladat: A zsinór mozgatásával kapja be a legyet a béka. (mindkét kéz ujjainak mozgatására szükség van)

Mindkét játékot nagyon élvezik a gyerekek. Már versenyt is rendeztünk.


2011. ápr. 2.

Kísérlet


A különféle kísérleteket nagyon élvezik a gyerekek a csoportomban. A minap az egyik kisfiú izgatottan érkezett az óvodába.
"Tudok egy kísérletet!" - mondta. Persze azonnal kipróbáltuk! (Azóta is sűrűn játsszák a gyerekek)
Nagyon szellemes, ajakmozgást segítő kísérlet, játék. Én nem ismertem! Csak egy meggyújtott gyertya kell hozzá, na és öt játékos.

Ferde szájú család

A ferde szájú család egész nap dolgozott, a nagypapa, a nagymama, a fiú unoka, a kislány unoka. Estére el is fáradtak, készülődtek a lefekvéshez. Előtte azonban el kellet fújni a gyertyát. Legelőször a nagypapa próbálkozott: a felső ajkát előre tolva fújt,
a nagymama az alsó ajkát  előre tolva fújt,
a fiú unoka jobb oldalra húzott ajkakkal fújt, 
a lány unoka balra húzott ajkakkal fújt.
Egyiknek sem sikerült. Akkor áthívták a szomszédot, aki ajkait csücsörítve elfújta a gyertyát.

Hát, nem aranyos?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...