Amikor a blogomat indítottam az volt a célom, hogy betekintést nyújtsak a csoportom életébe, napi munkámba.
Segítséget adjak óvónőknek, akik még kezdők és szükségük van egy kis "mankóra", szülőknek, akik szívesen olvasnak nevelésről, problémákról, megoldási lehetőségekről.

Közben teltek az évek és 40 év után a pályám végéhez értem. A mozgalmas évek után nagy lett a „csend” körülöttem, annak ellenére, hogy továbbra is figyelemmel kísértem az óvodai élet változásait. Akkor határoztam el, hogy folytatom a blog írását és az évek alatt összegyűjtött tapasztalataimat, ötleteket megosztom az érdeklődőkkel.

Örülnék, ha a nézelődés mellett az észrevételeiteket is leírnátok.


Rendszeres olvasók

2011. máj. 1.

Magyar Gábor mozgáskotta módszere


A mozgáskotta módszer alkalmazása óvodánkbanMagyar Gábor által kifejlesztett komplex mozgás- és személyiségfejlesztő módszerről legelőször egy Pek-torna napon hallottunk Budapesten. A Pek-torna napok évente kerülnek megrendezésre, ahol a tanfolyamot végzett kolleganőkkel megbeszéljük eredményeinket, tapasztalatainkat, ötleteket cserélünk egymással. 2006-ban egy ilyen Pek-torna napon pillanthattunk be Magyar Gábor módszerébe  nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. Már akkor éreztük, hogy egy remek, új módszerre találtunk, amit jó lenne az óvodánkban is alkalmazni a Pek-torna mozgásfejlesztő program mellett, illetve azzal együtt. Ekkor azonban még a pénz hiány miatt nem gondolhattunk az eszközkészlet megvásárlására.

Így lelkesen folytattuk tovább a Pek-tornát, mely speciális mozgásfejlesztő eszközeinek segítségével (Thra-Band labda, Over-Ball labda, Ayres terápia eszközei) a gyermekek személyiségének komplex fejlesztését, helyes testtartás, és differenciált mozgásformák kivitelezését biztosítják. Nagyon sokat próbálkoztunk, kísérleteztünk, hogy minél eredményesebben tudjuk beépíteni a program anyagát (a testnevelés, mozgásterápia, fejlesztő pedagógia, gyógytestnevelés módszereit és gyakorlatát) mindennapjainkba. A sok munka, tanulás meghozta a gyümölcsét, mert képessé váltunk arra, hogy idejében felismerjük a beilleszkedési, funkciózavarokkal, tartáshibákkal, mozgáskoordinációs zavarokkal küzdő gyermekek problémáit. A prevenció nagyon fontos feladat a számunkra.

2009-ben pályázat útján óvodánk két csoportjában (nálunk és a Maci csoportban) bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag. Ennek keretében 2010-ben nyílt lehetőségünk a Mozgáskotta eszközrendszerének megvásárlására.

A két mozgásfejlesztő programot egymást kiegészítve alkalmazzuk óvodánkban.

A Mozgáskotta módszer jól beilleszthető a Pek-torna mozgásanyagába, mert:
 • A korosztály mindkét programban azonos (3-7 éves gyermekek)
 • Mindkettő komplex fejlesztő program (emlékezet, ritmus, térérzékelés, figyelem, beszédfejlesztés, megfigyelés, képzelet, fogalmi gondolkodás előkészítése, matematikai nevelés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, környezeti nevelés)
 •  Tervszerű és hatékony eszközöket biztosítanak a pedagógusoknak
 • Alkalmazkodnak a kisgyermekek testi és pszichológiai sajátosságaihoz
 • Játékos módon fejlesztik a gyermekek testi és értelmi képességeit. Észrevétlenül fejlődnek!
 • Élményt, örömöt, felszabadulást, kreativitást nyújtanak.
 • Más eszközökkel jól kombinálható mindkét módszer.
 • Játékként élik meg a gyerekek
Forrás: Pektor Gabriella

A Mozgáskottában használt eszközök segítségével könnyebbé válik a:
 • Szín, forma, alakfelismerés
 • Oldaliság (jobb-bal láb)
 • Számolási készség, számfogalom megszilárdulása
 • A mozgások időbeli jegyeinek kialakítása, pontosabb szabályozása
 • Zenei ütemhangsúly kiemelése
Forrás: Pektor Gabriella

A Mozgáskotta módszer megjelenése napirendünkben:
 • Délelőtti játékidőben szabad mozgásként
 • Testnevelés foglalkozások elemeként (mindhárom korcsoport)
 • Nagycsoportosok testnevelés foglalkozásán önálló anyagként
 • Pek-torna foglalkozások részeként


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...